Vastgoedontwikkeling

Strategisch huisvestingsplan
In een snel veranderde wereld is een statisch huisvestingsplan niet meer van deze tijd. Het is noodzakelijk om wendbaar te zijn bij gewijzigde inzichten of onvoorziene ontwikkelingen in de markt. Dit vraagt om een dynamische aanpak. Vast helpt u daarbij.

We kiezen niet voor een blauwdruk, maar gaan voor maatwerk. Iedere branche en organisatie is anders en kent haar eigen uitdagingen. Samen met u bepalen we wat de invloed is van ontwikkelingen binnen uw organisatie op het vastgoed. Aan de hand van vooraf vastgestelde KPI's berekenen en werken we een aantal toekomstscenario's uit voor uw organisatie welke we gebruiken om te komen tot een transformatieplan van uw vastgoed.

Haalbaarheidsonderzoek per locatie
Op basis van het transformatieplan kijken wij vervolgens samen met u naar de mogelijkheden voor een specifieke locatie. Wordt het een grondige renovatie, een volledig nieuw gebouw of is er een transformatieobject beschikbaar? Met behulp van de 'Locatie QuickScan' van Vast selecteren we de locatie die voldoet aan de vooraf door u vastgestelde eisen en wensen. Aansluitend formuleren we een businesscase om de haalbaarheid van het project te bepalen.

Projectmanagement
Om geformuleerde ambities te kunnen realiseren is goed projectmanagement essentieel. De adviseurs van Vast maken uw project een succes. Of het nu gaat om een herontwikkeling op eigen terrein, om een transformatie of om volledige nieuwbouw. Door een gedegen voorbereiding en een adequate sturing gedurende de realisatie, heeft Vast al meerdere malen bewezen de juiste partner te zijn.

Contact ons

Neem contact met ons op!

Adres


Stratumsedijk 10
5611 ND Eindhoven

Telefoon