Organisatieadvies

Van traditionele beheerorganisatie naar regieorganisatie.

Steeds meer organisaties ontwikkelen zich naar een regieorganisatie. De belangrijkste doelstelling van een regieorganisatie is het toevoegen van waarde aan het primaire proces en daarbij het besparen van kosten. De regieorganisatie zorgt voor het identificeren en vaststellen van de klantvraag en het ontwikkelen van een passend beleid. Zij vertaalt ontwikkelingen in het vakgebied naar bruikbaarheid voor het primaire proces en onderzoekt mogelijkheden voor innovatie. Zij plant en coördineert de dienstverlening en zorgt voor het selecteren, onderhandelen en contracteren van de uitbestede diensten. De resultaten van de diensten worden gecontroleerd en prestaties worden gevolgd, waarbij het beschikbaar hebben van managementinformatie een belangrijke voorwaarde is.

Overweegt u de stap naar een regieorganisatie en heeft u vragen over het te volgen proces in deze verandering? Of heeft u reeds de stap gezet, maar ervaart u problemen in de praktijk? De adviseurs van Vast helpen u graag om in regie te komen of uw regieorganisatie effectiever en efficiënter te organiseren.

Door de "in regie" check van Vast zullen wij uw organisatie doorlichten op de belangrijkste succesfactoren van de regieorganisatie en vast te stellen welke onderdelen nog aandacht behoeven voor verdere professionalisering.

Vervolgens wordt er op basis van een zestal inrichtingsprincipes gezamenlijk met u een concreet plan van aanpak gemaakt voor verandering. Vindt u dat spannend of lastig? Vast is er ook voor u om de daadwerkelijke verandering binnen uw organisatie in gezamenlijkheid op te pakken.

Contact ons

Neem contact met ons op!

Adres


Stratumsedijk 10
5611 ND Eindhoven

Telefoon